Šarganska omica je deo pruge uzanog koloseka između Užica i Višegrada, odnosno Mokre Gore i Kremana, preko brda Šargana. Ova pruga ima veliki broj mostova i 19 tunela od kojih je najduži Šarganski: 1660,80 m. Po broju mostova i tunela, i usponu od 18 promila, Šarganska osmica je jedinstvena u Evropi.

Na inicijativu žitelja ovog kraja i na pristanak ŽTP Beograd 1998 godine je započela rekonstrukcija pruge. Iz Muzeja željeznica u Požegi dovučeni su vagoni i lokomotiva, pa je „ćira“, kako ga narod prozvao, na delu trase krenuo sa radom godinu dana kasnije, a na čitavoj obnovljenoj deonici od 2003. godine.

Šarganska osmica je jedna od  najatraktivnijih muzejskih železnica uskog koloseka u Evropi, a jedinstvena je u svetu po tome što ima dve pruge na jednom mestu različitih širina.
Popularni Ćira nekoliko puta mesečeno tutnji kroz tri stanice (Šargan-Vitasi, Jatare i Mokru Goru) i kroz 22 tunela od kojih je najduži Šargan.

Za vreme vaše vožnje imaćete priliku da sa nekog od pet vidikovaca sagledate bogatstvo i lepote prirode ovoga kraja.

Red vožnje

Zanimljivosti:

  • Deo šina koji pravi „osmicu“ dug je samo 2,7 kilometara, a zbog strmog terena na celoj trasi ima čak 22 tunela od kojih je šarganski najduži.
  • Na stanici Jatare, u planinskom bespuću, niko nikada nije kupio kartu. Tu niti je ko ušao, niti ko iz voza izašao.
  • Prema predanju Mitar Tarabić je predvideo da će se koristi i da neće putovati „putnici radi posla i potrebe nego ljudi od zabave serbez odmorišta i uživancije“.
  • INTERNET PREZENTACIJA