Na idealnoj nadmorskoj visini od 800m i kao brana izeđu Tare i Zlatibora stoje Kremna. Šarganska Osmica, Lekoviti izvori, zapisi prorokaTarabića, valovita brda, kvalitetna domaća kuhunja i rakija čine ovo mesto aktrktivnim za odmor u svim godišnjim dobima  

Kremna su naselje u Srbiji u opštini Užice u Zlatiborskom okrugu.
Kremanska oblast (ili Šarganska oblast) obuhvata severni dio Zlatibora. Centar oblasti je selo Kremna, rodno mesto proročke familije Tarabića. Drugo veliko selo Kremanske oblasti je Mokra Gora. Na zapadnoj granici Kremanske oblasti, na prelazu ka Tari, nalazi se selo Bioska.

Kremanska oblast se na sjeveru graniči sa planinom Tarom, na istoku sa užičkim krajem, na jugu sa drugim dijelovima Zlatibora (konkretno, sa selom Semegnjevom), a na zapadu sa Bosnom.
Turističke atrakcije ove oblasti su Šarganska osmica, pruga jednog kolosijeka koja pravi figuru broja osam da bi lakše savladala uspon brda Šargana, Dom proroka u Kremnima i ljekoviti izvor Bele vode u Mokroj Gori.
U 19. veku u ovom selu su živjeli Tarabići, poznata porodica za koju se u narodu vjeruje da su bili vidoviti, a posle njih se pojavilo još nekoliko osoba koje su tvrdile to isto za sebe.
Kremna imaju više naselja koja su razsuta između planine Zlatibora i planine Tare. Neka od najvećih naselja su: Selakovići, Misailovići, Erići, Jankovići, Tarabići, Milosavljevići, Nikolići, Đenadići, Filipovići, Pašići, Bogosavljevići…

Smeštaj u Kremnima